انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

جمع آوری و ارسال کمک های مردم به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

مردم شریف بانە:

گرم ترین سلام و درود تقدیم محضرمهربانتان کە بازهم در عرصە هم نوع دوستی دست پیشی گرفتە و ثابت کردید کە سخاوتمندی دورە و روگاز نمی شناسد..این بارهم موج های پی در پی کمک هایتان برای زلزلە زدەگان استان کرمانشاە حتی زمین لرزە راهم لرزاند..ضمن تقدیر و تشکر خالصانە از زحمات بی دریغتان گزارش مختصری از روند امدادرسانی مدنی و مردمی را بە اطلاع می رسانیم:۱)کمک ها مستقیما رسیدە و روستا بە روستا و خانە بەخانە مردم منطقه را پوشش دادە است.

۲)مقدار قابل توجهی از کمک ها در شهرستهای بانە،جوانرود،سرپل و روانسر انبار شدە تا در مواقع اضطراری در بین مناطق زلزلە زدە توسط نیروهای خودجوش مردمی تقسیم شوند.

۳)خواهشمندیم چنانچە تصیم بە کمک و همکاری گرفتەاید همکاری‌ها بە صورت نقدینگی باشد چراکە بهتر و بەصرفەتر میتواند زمینەهای امدادرسانی را فراهم کند

۴)باتوجە بە شرایط کنونی تصمیم گرفتە شدە کە در هفتە ایندە تیم دیگری متشکل از انجمن های مدنی ،بازاریان بانەو…عازم مناطق استان کرمانشاە جهت براورد و امارگیری احتیاجات و ضرورتهای کنونی منطقە شوند.

بازهم تقدیر وتشکربی پایانمان تقدیم همە داوطلبان خودجوش، مردم دلسوز شهرستان وهمە بزرگوارانی کە نبض حیات را زندە نگەداشتند.منتظر اطلاعیەهای بعدی باشید.باتشکر .انجمن زنان.انجمن نابینایان.انجمن اشتی.انجمن کارشناسان.انجمن پاژین      

 

نوشته شده توسط چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ 644 بازدید
دسته : اخبار
http://www.pajin.org/?p=6721

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها