انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

تعقیب شکارچیان در بانه

در تعقیب شکارچیان بانه

 

باخبر شدیم که اداره حفاظت محیط زیست بانه ماه گذشته با پیگیریهای شبانه روزی خود  توانسته اند ۱۱ نفر شکارچی را دستگیر و تعدادی از آنها را به دادگستری معرفی نمایند. ادوات شکار  ذیل نیز کشف و ضبط شده است.

۱-  یازده ۱۱ اسلحه ته پر

۲-  سیصد ۳۰۰ فشنگ،

تعدادی کوله پشتی، دیوجامه (کلاه استتار ) ، تعدادی کبک تله.

لازم به ذکر است که امسال برای شکارچیان هنوز مجوز صادر نشده است و تعدادی از شکارچیان به صورت غیرقانونی اقدام به شکار نموده اند. (طبق قانون مجوز اسلحه هر سال باید تمدید گردد اما شکارچیان در بانه برای تمدید به اداره مراجعه نمینمایند.).

اداره حفاظت محیط زیست با گشتهای شبانه روزی خود در پی دستگیری شکارچیان غیر قانونی میباشد و ازهمه شهروندان شهر و روستا تقاضا میشود که هر شکارچی را با اسلحه مشاهده نمودند با شماره تلفن زیر اداره حفاظت محیط زیست بانه را درجریان قرار دهند.

(تلفن: ۳۴۲۲۶۲۰۰)

انجمن پاژین بانه از اداره حفاظت محیط زیست بانه تقاضا مینماید که صدور مجوز شکار را متوقف نماید.

y

نوشته شده توسط سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴ 1,996 بازدید
دسته : اخبار ، کمیته حمایت از جانوران
http://www.pajin.org/?p=5041

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها