انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

تلاش و طبیعت دوستی آقای محمد گوهری را ارج مینهیم

نجات دو سنجاب نادر و کمیاب از دست شکارچیان و آزاد سازی آنها در جنگل توسط آقای محمد گوهری نشانی از آن دارد که هنوز وجود دارند انسانهایی که به زندگی ارج مینهند .

بدینوسیله انجمن پاژین از آقای محمد گوهری تشکر و قدردانی مینماید.

812829010_36500812215214_80445IMG_20150928_153854IMG_20150928_153936

نوشته شده توسط جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴ 1,414 بازدید
دسته : کمیته حمایت از جانوران
http://www.pajin.org/?p=4924

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها