انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

جنگلهای بلوط بانه نماد زیستگاه سنجاب زاگرس

 

طرح زیستگاه سنجاب بلوطهای زاگرس (نماد بانه) پروژه مشترک انجمن پاژین و اداره محیط زیست در بانه به اجرا درمی آید. هدف اصلی طرح حفظ گونه جانوری سنجاب و حفظ جنگل بلوط میباشد.

لازم به ذکر است که پروژه با همکاری و استقبال فرمانداری و دیگر ادارات مواجه شد و قول مساعدت در تمام زمینه ها داده شد. ۰۹.۰۸.۱۳۹۴

sn1 sn2 1915

 

 

نوشته شده توسط شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ 1,673 بازدید
دسته : کمیته حمایت از جانوران
http://www.pajin.org/?p=5046

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها