انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

سیزده بدر ۱۳۷۹

روز سیزده بدر سال ۱۳۷۹ با پوشیدن لباس گرگ و جوجه به میان مردم رفته و با برگزاری تئاتر راجع به زباله و جمع آوری آن از تفریحگاهها و و خواندن ترانه کردی با مردم و رقص و شادی با آنها و در نهایت برگزاری مسابقه ای کوچک مردم را به بازگرداندن زباله به شهر ترغیب نمودیم. تئاتر در چندین نقطه تفرجگاهها مانند دشت کریم آباد، دشت شوی، جاده سردشت، دشت سورین و پیرمراد برگزار شد.

2 3 4 5

نوشته شده توسط شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۷۹ 2,220 بازدید
دسته : کمیته زباله و پاکسازی
http://www.pajin.org/?p=1317

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها