انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

مراسم یاد بود ۴ شهید محیط زیست مریوان در مسجد سادات شهرستان بانه

بزرگداشت جانباختگان کوههای زاگروس مریوان امروز عصر در بانه برگزار شد۱۳۹۷/۰۶/۰۷

به گزارش روابط عمومی انجمن پاژین عصر امروز در مسجد سادات شهرستان بانه مراسم بزرگداشت ۴جانباخته آتش سوزی اخیر مریوان با حضور گرم وپروشور اقشار مختلف بانه برگزار شد .در این مراسم پس از ادای دین حاضرین با یک دقیقه سکوت به جانباختگان وخانواده های داغدارشان فتاح امین زاده از اعضای انجمن پاژین وجودونقش انجمنهای محیط زیستی در راستای صیانت وپاسبانی از محیط زیست را انکار ناپذیر دانست واظهار داشت :راه این یاران سفر کرده بدون شک ادامه خواهد داشت و با تمام توان آرمانهای آنان را ادامه خواهیم داد.وی همچنین اهمیت افزایش دانش وآگاهی محیط زیستی از سنین پایین را یاد آور شد وگفت :برای تاثیر گذاری بیشتر باید از سنین پایین به آموزش مسائل محیط زیستی پرداخت تا بتوان کسانی چون باجورهای بیشتری تربیت کرد .در ادامه یکی از اعضا انجمن چیا مریوان ضمن تشکر وقدرداتی از انجمن پاژین بانه به پاس یادداشت جانباختگان اخیر مریوان گفت:آنان نه برای نام بلکه برای حفاظت از خاکشان جان خود را فدا کردند وما هم ادامه دهنده راه آنان خواهیم بودوهمچون آنان از محیط زیست خود نگهبانی خواهیم کرد  .در ضمن اجرای برنامه حامد اسراری هم از اعضای پاژین سد سازیهای بی رویه را یکی ازعلل اصلی تغییر اقلیم دانست وگفت :همه با هم برای حفاظت از آب و باد وخاک و وطنمان باید جان بر کف باشیم واز هیچ کوششی در این راستادریغ نکنیم .در ادامه این مراسم هم تعدادی از انجمنهای بانه وشهرهای اطراف از جمله صاحب با قرائت بیانیه های خود بر ضرورت حفظ ونگهداری از محیط زیست وادامه دادن راه باجور ودوستانش تاکید کردند وچند نفر از شاعران وفرهیختگان بانه هم در وصف حانفشانی شریف باجور ودوستان دیگرشان به شعر خواندن وایرا سخنرانی پرداختند.

 

نوشته شده توسط چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ 522 بازدید
دسته : اخبار
http://www.pajin.org/?p=7049

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها