انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.

      حرکت دختر دانشجوی اصفهانی اشک شوق از چشمان حامیان محیط زیست در بانه جاری کرد . سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ بانه میزبان دوستدار طبیعتی از دیار اصفهان بود ، خانم مژگان صالحی ساکن اصفهان ، سنجابی را برای نگهداری خریداری می کند و مدتی آن را نگه می دارد با مطالعه در باره سنجاب ها چشمش به سایت پاژین ( انجمن پاریزه رانی ژینگه بانه ) می افتد و گزارش رها سازی سنجاب ها را در دامن طبیعت می خواند و تصمیم می گیرد به بانه سفر کند و سنجاب عزیزش را که به آن خو گرفته است در دامن طبیعت رها کند.

      چه زیبا و پر شور بود لحظه ای که ایشان سنجابش را از قفس آهنین خارج کرد و در آغوش پر از مهر خود قرار داد و بوسید . فکر می کنید آخرین کلامش با سنجاب چه بود؟ ” نیکی جان ، عزیزم به خانه خود برگرد و با پدر و مادر و همنوعانت زندگی کن ، تو رو خدا مواظب خودت باش .” انگار فراموش کرده بود با سنجابی صحبت می کند که کلامش را نمی فهمد و شاید هم می فهمید و ما نمی دانستیم . اندکی تامل کرد انگار نمی خواست رهایش سازد ، اشک شوق از چشمانش جاری شد و سنجاب را در میان بوته های بلوط و در دامان زیبای طبیعت سونج رها کرد . باور کنید زبان قادر به  بیان این لحظات نیست . باید بود و دید تا عشق به آزادی چه لحظات زیبا و باشکوهی می آفریند.

       پاژین این اقدام ارزشمند خانم صالحی را ارج می نهد و آرزوی بهروزی برای ایشان می نماید و بار دیگر این باور عمیق خود را اظهار می نماید که عشق به طبیعت و دوستدار طبیعت بودن مرز نمی شناسد .  ما امیدواریم  همه مردم ایران در هر جا که باشند در امر مهم حفاظت از محیط زیست کوشا بوده و تلاش خود را به محیط زیستشان هدیه نمایند / پاینده و پیروز باشید.

با تشکر ویژه و فراوان از آقای فاتح دولتی  عکاس محترم پاژین که این لحظات پر احساس را ثبت نمودند .

IMG_4237
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4194
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4208
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4218
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4216
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4215
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4213
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4212
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4220
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4221
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4223
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4224
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4225
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4236
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4230
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4233
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4234
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4242
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4241
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4240
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4239
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4245
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4251
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4252
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4257
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4259
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4271
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4270
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4269
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند.
IMG_4260
عشق به آزادی ، دانشجوی اصفهانی را به بانه کشاند. 
نوشته شده توسط سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ 11,850 بازدید
دسته : اخبار ، تقدیر نامه ها ، کمیته حمایت از جانوران
http://www.pajin.org/?p=4012

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها