انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

بیائید؛بگذاریم زاگرس نفسی تازه کند

درپى طرح تنفس جنگلهاى شمال میخواهند نفس جنگلهاى زاگرس را بگیرند.
چند وقتی است که عده ای انسانهای منفعت طلب که از فرزندان همین زاگرس هستند با همکارى کس یا کسانی به اسم مافیاى چوب به بریدن درختان براى کارخانجات کاغذسازی و زغال دست زده اند؛ این در حالی است که صدها سال است اجدادشان در این جنگلها زندگى کرده واز بهره این درختها براى تامین معیشت زندگى خود استفاده کرده اند.

هم مهینان و زاگرس نشینان عزیز همه واقفیم این جنگلها یک سرمایه ملى محسوب میشود ویک امانت که باید به نسلهاى بعد منتقل شود و متعلق به هیچ شخص یا اشخاصى نیست که بخواهند براى بدست اوردن منفعت شخصی خود این چنین ناجوانمردانه و به دور از اخلاق انسانیت دست به قلع وقمع درختان زاگرس بزنند.

در راستای قلع وقم درختان رشته کوه هاى زاگرس کمیتەی جنگل ومراتع (دارستان ونزار) انجمن پاژین بانه تخریب این جنگلها را امری دور از اخلاق و انسانیت دانسته وشدیدا این عمل ناشایست را محکوم میکند واز شما هم میهنان و زاگرس نشینان عزیز خواستاراست که به محض مشاهده هرگونه تخریب با شمارە اختصاص یافته و سراسری ۱۵۰۴به اداراە منابع طبیعی اطلاع رسانی نمایید .

با سپاس فراوان – کمیتەی جنگل ومراتع انجمن پاژین بانه

نوشته شده توسط جمعه ۷ دی ۱۳۹۷ 744 بازدید
دسته : جنگل مرتع تخریب آتش احیا
https://www.pajin.org/?p=9686

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها