انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

حفاظت محیط زیست را از پیش دبستانی ها و دانش اموزان مدرسە ناصح شهرستان بانە بیاموزیم .۱۳۹۸/۰۲/۰۷

در پی حضور انجمن پاژین در مدتی پیش در مدرسە و تشویق دانش آموزان و پیش دبستانهای این مدرسە بە نهال کاری و همکاری مدیران ودبیران و اولیا طرفدار محیط زیست بە همە دانش ٱموزان مدرسە بذر بلوط اهدا شد و دانش آموزان و پیش دبستانی های مدرسە ناصح با همکاری اولیای خود در منزل انرا کاشتە و در روز هفتم اردیبهشت ماه بە هنگام اردوی سالانە خود نهال های خود را بە همراە بذرهای بلوط بیشتری در پارک جنگلی روبروی سد بانە کاشتند .

در این مراسم بیش از دویست نهال و دویست بذر بلوط با همکاری ادارە منابع طبیعی ، شهرداری بانە، اعضای انجمن زیست محیطی پاژین بانە ، و اولیای محترم و کارکنان زحمتکش و دلسوز مدرسە ناصح بانە کاشتە شد ، کاشتن این نهال و بذرها توسط پیش دبستانیها و دانش اموزان مدرسە ناصح بە ما نشان داد کە نسل ایندە از هم اکنون بە دفاع از محیط زیست پرداختە و بە حفظ و نگهداری و کاشتن نهال پرداختەاند .

باشد کە این عمل زیبای دانش اموزان بانەای سر مشقی شود برای تمامی دانش اموزان میهن و از هم اکنون نسل ایندە با ارزشهای محیط زیست آشنا گردد.

انجمن پاژین مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام می دارد و امیدواریم شروع نوید آبادانی و سرسبزی با کاشت نهال باشد ۱۳۹۸/۰۲/۰۷پیام تقدیر و تشکر انجمن پاژین از مدرسه ناصح

نوشته شده توسط شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 1,131 بازدید
دسته : جنگل مرتع تخریب آتش احیا ، جنگل مرتع تخریب آتش احیا ، کمیته آموزش کودکان و مدارس ، کمیته آموزش کودکان و مدارس ، نکات زیست محیطی ، نکات زیست محیطی
https://www.pajin.org/?p=9985

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها