انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

در راستای کمپین “نه به سبزه عید” و “آری به کاشت نهال”، “انجمن پاژین” مهمان باشگاه ورزشی بانوان آسوان بود.

به گزارش روابط عمومی انجمن زیست محیطی پاژین بانه، بنا به دعوت باشگاه یوگای آسوان مبنی بر حضور اعضای انجمن در راستای کمپین #نهبهسبزهعید و #آریبەکاشتنهال، اعضای انجمن به مدت دو روز و در سه شیفت کاری با اعضای باشگاه دیدار داشتند.

پیوند زنان و طبیعت ناگسستنی است.
“فتاح امین زاده” مدیر عامل انجمن، ضمن اشاره به نقش آفرینندگی زنان و طبیعت آنان را هنرمندانی دانست که با درک تمامی مفاهیم سمعی و بصری زیبایی های طبیعت را بیشتر نمایان میسازند.
وی پیوند طبیعت و زنان را ناگسسستنی دانست وافزود: با فرهنگ سازیهای صورت گرفته در راستای تفکیک زباله که با مراجعه حضوری به درب منازل همراه بود، زنان همواره از حمایان اصلی این طرح و پاسداشت طبیعت بوده اند.
زنان آفریننده تمدن بوده اند. فرمیسک زاهدی” از اعضای انحمن پاژین ضمن اشاره به شکل گیری تمدنهای بشری در کنار جلگه ها و آبرفتها، زنان را از آفرینندگان اصلی تمدن بشری دانست و اظهار داشت: نقش زنان در حفاظت و نگهبانی از طبیعت و تمدن بشری غیر قابل انکار است.
وی همچنین بر لزوم عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف و سفره یکبار مصرف اشاره داشت و افزود : میتوان با فرهنگ سازی صحیح از جمله عدم استفاده از خودروی تک سرنشین مگر در مواقع ضروری به حفظ هوای پاک کمک کرد.

✅رسالت اصلی پاژین فرهنگ سازی می باشد.

“جلال حسین پور” از اعضای هیئت مدیره پاژین رسالت اصلی پاژین را فرهنگ سازی وآگاهی دادان و آموزش دانست وگفت : انجمن پاژین بر نقش زنان ومادران به عنوان انتقال دهندگان اصلی فرهنگ به کودکان بسیار معتقد می باشد. وی همچنین از اعضا ی باشگاه درخواست کرد تا با مصرف صحیح آب و کاهش آلودگی در محیط زیست مثل همیشه یار پاژین و طبیعت بمانند.

⚠️آب جارو نیست.

فواد ساوان” از اعضای کمیته روابط عمومی پاژین؛ کم آبی را یکی از معضلات اصلی مردم ایران دانست که گریبان همه مناطق ایران را گرفته است، و با شارە بە اینکە کم آبی در منطقە ما نسبت بە سایر مناطق دیگر ایران کمتر است، فرهنگ درست مصرف نکردن آب را یکی از دلایل کمبود آب دانست و از زنان خواست تا با مصرف صحیح آب، از هدر رفتن این مادە حیاتی جلوگیری کنند.
وی همچنین ظروف یکبار مصرف را برای سلامت انسان وجانوران وچرخه طبیعت مضر دانست واز حاضرین خواست تا از ظروف یکبار مصرف استفاده نکنند.

شایان ذکر است تمامی سخنرانان انجمن پاژین به کمپین امسال “نه به کاشت سبزه عید و “آری به کاشت نهال” اشاره کردند واز تمامی حضار در خواست کردند که در این کمپین یار و همراە پاژین باشند.

💹یوگا و طبیعت سرشت مشترکی دارند.

در ادامه این دیدارها سیران بهرامی موسس باشگاه یوگای آسوان ضمن اشاره به ورزش و طبیعت رسالت دو را سلامتی بشر دانست وگفت : با حرکاتی که از طبیعت سر چشمه گرفته است روح وروان خود رادر یوگا تذهیب میکنیم. وی
یکی از شروط یوگا را احترام وپاسداشت طبیعت داست وگفت :که ماهم در این راستا ی احترام به طبیعت جسمی روحی و خود طبیعت فعالیت میکنیم .
اعضای باشگاه هم ضمن تقدیر از حضور پاژین در جمع خود همه به کمپین نه به سبزه وآری به کاشت نهال پیوستند و از همه مادران وزنان درخواست کردند که همه در این کمپین شرکت کنند .
در پایان هم به رسم یاد بود از طرف انجمن پاژین تقویم محیط زیستی به باشگاه آسوان اهدا شد.

نوشته شده توسط چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ 1,163 بازدید
دسته : کمیته آموزش کودکان و مدارس ، نکات زیست محیطی
https://www.pajin.org/?p=9857

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها