انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

روستای آلوت بانه پاژینی شد .

به گزارش روابط عمومی انجمن زیست محیطی پاژین بانه صبح جمعە (۱۰اسفند۹۷)با دعوت اهالی روستای آلوت جهت تاسیس شاخه انجمن پاژین ، جمعی از اعضای انجمن پاژین و اهالی روستا در دو نوبت صبح (کتابخانە عمومی) و بعداز ظهر(مسجد بعد از نماز جمعە )باهم دیدار کردند.

در دیدار نوبت صبح ،انجمن پاژین و مردم روستا به بحث و تبادل نظر دربارە مشکلات و معضلات محیط زیستی منطقه ونحوه نگهداری از محیط‌ زیست پرداختند .

بعداز اقامە نماز ، امام جمعە روستا ماموستا “هیمن طاهری” ضمن خیرمقدم و تشکر از حضور پاژین حفاظت از طبیعت و پوشش گیاهی وحیوانی را وظیفه دینی مردم دانست واز اهالی روستاخواست تا با انجمن پاژین در راستای حراست ونگهداری بیشتر وبهتراز طبیعت همکاری کنند .

درادامه فوادحسنی ساوان سخنگوی انجمن ضمن قدردانی از مردم و امام جمعە روستا جهت فراهم کردن این دیدار گفت :فعالیت های انجمن خودجوش و مستقل بودە و با محوریت محیط زیستی و طبیعت دوستی ، تلاش بر فرهنگسازی و اموزش اصول صحیح حفاظت از محیط زیست می باشدکە برای دست یابی بە این امر مهم لازم است همه افراد جامعە ، روستایی و شهری همە باهم در این راستا گام بردارند.

و ی در ادامە با اشارە به مشکلات محیط زیست کنونی که گریبان جامعه وجهان را گرفته، خاطر نشان ساخت :بحران آب،اتش سوزی جنگل ها و مراتع،قطع غیرقانونی درختان، و معضلات استفادە از مواد وظروف یکبار مصرف ،آلودگی هوا، شکار بی رویە حیوانات، و ساخت و ایجاد سد های بی رویه از معضلات کنونی بشر است .

وی همچنین رفع و یا پیشگیری و فرهنگ سازی موارد ذکر شده را نیازمند همت همگانی تمامی اقشار جامعه دانست و افزود :اگر هر کدام از افراد جامعە رفتار محیط زیستی درست را از خود و خانوادە خود شروع کند بی تردید بخش قابل توجهی از این مشکلات در مدت زمان کوتاهی رفع شده و بدین ترتیب فرهنگ صحیح حفاظت از محیط زیست روز بە روز بیشتر و پیشتر از قبل وسعت خواهد یافت…

سخنگوی پاژین در بخشی دیگر از سخنان خود زنان را سرچشمە اصلی این تغییر اساسی در دفاع از طبیعت دانست وعنوان کرد :زنان نقش مهمی در اشاعە فرهنگ صحیح محیط زیستی داشتە و میتوانند با تربیت واموزش کودکان و شرکت در فعالییت های انجمن همکار و همیار اصلی این جنبش باشند.

فوواد ساوان همچنین افزود:مهمترین مسئلە کنونی مسئلە بحران آب بودە کە بەخاطر هدر رفتن وعدم مصرف صحیح آن از طرف مردم فرصت طلایی به فرصت طلبان حوضە سد سازی داده است کە بتوانند در راستای سد سازی فعالییت کنند.وی با بیان اینکە هیچکدام از سد های در دست ساخت در منطقە بانە ضروری و لازم نیست افزود:ازمردم شریف روستای الوت انتظار میرود کە در حل و رسیدگی بە این مشکلات پاژین را همراهی نمودە و با فعالییت در راستای اهداف محیط زیستی انجمن، در اشاعە هرچە بیشتر فرهنگ صحیح محیط زیستی همیار و همگام این حرکت مردمی باشند..

در ادامه برنامە نیز ضمن نمایش فیلم از فعالیتهای صورت گرفته توسط پاژین از علاقە مندان بە همکاری در انجمن با دادن برگە عضویت و ثبت نام از دوستداران پاژین ؛با گرفتن عکس یادگاری و افتتاح شاخه پاژین در آلوت این دیدار پایان یافت . ۱۰ اسفند ۹۷

نوشته شده توسط جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ 1,532 بازدید
دسته : اخبار ، جنگل مرتع تخریب آتش احیا ، رودخانه، سد، آبهای زیرزمینی ، کمیته آموزش کودکان و مدارس ، کمیته حمایت از جانوران ، کمیته زباله و پاکسازی ، کمیته آموزش کودکان و مدارس ، اخبار
https://www.pajin.org/?p=9907

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها