انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

مجله ژینگه

این قسمت شامل شماره های منتشره مجله ژینگه میباشد:

۱- ژینگه شماره صفر  – سال انتشار ۱۳۸۰

۲- ژینگه شماره یک – سال انتشار ۱۳۹۳

j

۱- ژینگه – گاهنامه داخلی انجمن پاژین- شماره صفر سال ۱۳۸۰

0001

ژینگه – گاهنامه داخلی انجمن پاژین- شماره صفر سال ۱۳۸۰

بخش فارسی

.سرمقاله ……………..…….…………۱ هیوا امین‌نژاد

.حمایت جهانی از محیط زیست ……… ۳  حامد دولتی

.عوامل تخریب جنگلهای کردستان …… ۶  کریم شریفی

.ازن  ………………………………………… ۸  کاوه رضازاده

.زن در کشورهای جهان سوم  ………………… ۱۸  آمنه عزیزی

.نیروی روانی گیاهان …………………………… ۲۲  حامد دولتی

.منابع طبیعی و اهمیت آن   …………………… ۲۵  کریم شریفی

.معرفی خرس قهوه‌ای   ……………………… ۲۹ انجمن پاژین

.خلاصه‌ای از اهداف و فعالیتها   …………… ۳۰  عارف بختیاری

 بخش کردی

 .بزوتنه‌وی سه‌وز………………………۳۳ هیوا سلیمی

.وت و ویژ …………………………………………… ۳۶ آرمان حسنی

.قوماری ناوه کی  …………………………………… ۴۵ باوکی میدیا

.وزه بو جیهانکی هه‌تایی   ………………… ۵۰

.دزانی میرات   ………………………………… ۵۴  عزیز نویدی

………………………………………………………………………………….

مدیر مسئول : پاژین – کمیسیون فرهنگی و هنری – زیر نظر شورای نویسندگان

حروفچینی :  حمید رمضانزاده ـ سروه احمدزاده

امور هنری :   هیوا امین‌نژاد

لوگو :   مطلب آزادی

کاریکاتور :  اردشیر رستمی

صفحه آرایی: بختیار آزادی

…………………………………………………………………….

 مطالب خود را به آدرس انجمن پاژین بانه یا ایمیل info@pajin.org ارسال نمایید.

مطالب با خطی خوانا و روی یک طرف صفحه A4  نوشته شود.

اصل متن مطالب ترجمه شده نیز همراه ترجمه ارسال گردد.

مطالب ارسالی پس فرستاده نمی‌شود.

مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن می‌باشد.

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها