انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

مجمع عمومی دو سالانه انجمن پاژین جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره به دور دوم کشیده شد

به گزارش روابط عمومی انجمن پاژین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ راس ساعت ۱۷ با حضور کاندیداها و ۸۵ نفر از اعضاء رسمی انجمن برگزار گردید که به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد رای دهندگان مطابق ماده ۱۴ تبصره ۱ اساسنامه پاژین انتخابات به دور دوم و به تاریخ ۱۶ شهریور موکول گردید.

شایان ذکر است طبق اساسنامه انجمن جلسه دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره با حضور هر تعداد از رای دهندگان رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه قابل اسستناد خواهد بود.

روایط عمومی انجمن پاژین ۱۳۹۹/۰۶/۰۶

انتخابات پاژین
نوشته شده توسط جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹ 355 بازدید
دسته : اخبار ، بیانیه، نامه، گزارش سالانه ، سمینار، بازدید، مجمع
https://www.pajin.org/?p=10318

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها