انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

نقش زنان در حفظ و پایداری محیط زیست

محیط زیست یکی از مهترین ، جدی ترین و پردغدغه ترین موضوع درجهان می باشد . محیط زیست سالم از زیرساخت های پیشرفت در منابع انسانی می باشد که بعنوان زیر بنای توسعه ملی و اقتصادی در جامعه های مختلف دارای ارزش زیادی می باشد . نقش اساسی آنها در سرنوشت تمام کشورهای جهان مشخص است . عواملی که محیط زیست را تخریب و از بین می برد شامل تکنولوژی و فناوری ، افزایش جمعیت ، گسترش مدیریت نشده کشاورزی ، استفاده از سوختهای فسیلی می باشد تازمانیکه افراد از مسائل زیست محیطی خود ، خوب بودن و زیانبار بودن آن آگاهی نداشته باشد و آموزشهای لازم در زمینه فرهنگ محیط زیست به آنها داده نشود محیط
زیست ما روز بروز در معرض خطر و نابودی قرار خواهد گرفت ودر این میان حضور پررنگ زنان در شهر و استفاده از فکر واندیشه مردان با هم برای راه حل و تصمیم گیری الزامی و نیاز به رفع مانع و آماده سازی بستر مناسب است . بحرانهای موجود برای ایجاد توازن در جامعه انسجام یافته ، شهر باید حضور فعال زنان را در فراهم کردن حال شهری که با نگاه مردانه شکل گرفته جامعه باید خود را تغییر دهد . آموزش محیط زیست می تواند تاثیر قابل توجهی در تقویت فرهنگ زیست محیطی زنان بویژه زنان روستایی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته
باشد . لذا باید زنان را آموزش دادکه چگونه در راستای حفظ محیط زیست گام بردارند و این اختیار را به آنان داد که در زندگی خویش برای موضوعات محیط زیست و توسعه اهمیت قائل شوند . حفاظت از محیط زیست دراولویت نخست جهانی در قرن بیست ویکم معرفی شده است . رشد وافزایش تقاضا -مصرف مواد اولیه باعث خسارت جبران ناپذیری در محیط زیست شده است . از جمله آلودگی هوا کم شدن منابع آب ایجاد ریز گردها گرمایش زمین _آلودگی آبها و تغییرات اقلیم محیط زیست مقوله مهم در جامعه امروزی است که از حالت
فانتزی خارج شده و محوریت یافته است اما توسعه بی رویه زنگ خطر تخریب آن را به صدا درآورده است که به اعتقاد برخی کارشناسان استفاده از پتانسیل و توانمندیهای زنان می تواند در کاهش این تخریب تاثیر گذار باشد . نیمی از جمعیت جهان زنان می باشند اگر فرهنگ زیست محیطی در مادران نهادینه شود می تواند به راحتی به فرزندان منتقل شود و در نهایت نسلی دوستدار محیط زیست پرورش دهند اما نقش زنان درتوسعه ی پیشرفت جوامع بسیار بیشتر از یک نیمه است . دامان مادر اولین مدرسه ای است که هر کودک علاوه بر الفبای عشق با
خوب و بد زندگی آشنا می شوند پس گزافه نیست اگر نقش سهم زنان را در پی ریزی آینده جوامع بسیار بیش ازیک نیمه بدانیم اما در رسیدن به این اهداف و داشتن تواناییهای زنان بی شک مشکلات عدیده ای در راه آنان قرارگرفته است مهمترین مشکلاتی که زنان در ایفای نقش در محیط زیست دارند امروزه به عینی دیده می شود به طوریکه در حال حاضر تقریبا زنان در همه کشورها سهم کمتری در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای توسعه محیط زیست دارند از این نظر دسترسی آنان به آموزش های رسمی بر غیر رسمی محدود است به این دلیل فرصت بهره گیری از آموزشهای همگانی را ندارند سهم آموزشهای زنان در بحث محیط زیست ناکافی و نامناسب است . رسانه های گروهی بویژه تلویزیون سرمایه گذاری لازم را برای این امر حیاتی نمی کنند لیکن می بایست برای حفظ وصیانت از محیط زیست با اینگونه مشکلات مبارزه کنند . نقش آموزش و انتقال آن نیز بسیار مهم است اگر به یک زن آموزش داده شود به یک خانواده آموزش داده ایم به همین علت است که سازمان ملل همیشه برنقش زنان و کاهش خشونت و بهبود توان اکولوژیک سرزمین
تاکید کرده است و زنان یکی از مهمترین سفرایی هستند که در حوزه صلح ومحیط زیست نقش بازی می کنند زیرا این سازمان معتقد است در این حوضه می توانند کارآمدی زیادی داشته باشند
اگر زنان بتوانند مصرف را خوب مدیریت کنند می توانند علاوه بر کمک به محیط زیست اثر گذاری زیادی هم دراقتصاد و خانواده کشور داشته باشند .زنان مهمترین مصرف کننده ی پلاستیک در منازل هستند اگر بتوانیم بواسطه فعالیتهای آموزش ، زنان را ترغیب کنیم بجای کیسه های پلاستیکی از کیسه های پارچه ای استفاده کنند و اگر به فرزندان خود منتقل کنند دیگر ایران جزو پنج کشور اول دنیا در مصرف پلاستیک نخواهد بود .مصرف آب در کشور بالاست اگر کارهای فرهنگی و آموزشی با محوریت زنان انجام شود آنها نه فقط این مصرف را به صورت معنی داری می توانند تقلیل دهند بلکه بر رفتار فرزندان و همه می تواند موثر باشد . این قشر توانمندی بیشتری هم در انتقال آموزشها دارند اما در کشورمان معمولا زنان نقش پیاده نظام را دارند . حتی در
تشکلهای مردم نهاد هم همینطور بوده است .تعداد زنانی که در فعالیت مدنی حضور دارند بیشتر است اما هنگامی که می خواهند آثار برتری را در این حوزه تولید کنند یا سخنران برتری که می توانند دراین زمینه صحبت کنند می بینیم تعداد زنان کم میشود چون مجال حضور و شناخته شدن آنها کم است . زنان بسیار توسعه گرا هستند وقتیکه درباره محیطی و بهبود شرایط زندگی ومحیط زیست صحبت می شود معمولا مردان از جنبه های منفی به مسئله نگاه می کنند اما بیشتر زنان عکس این برخورد می کنند . با روی باز استقبال می کنند پیشنهاد های مختلفی ارائه می دهند و تمایل به ایجاد تغییر و تحول در زندگی خود دارند و این رفتار با موضوع حفاظت از
محیط زیست پیوند تنگاتنگی دارند . اگر زنان از فرهنگ مناسبی در زمینه ی مصرف آب برخوردار باشند با انتقال این فرهنگ به اعضای خانواده می توانند سالانه ۰۰۱۱۱۱ لیتر آب در خانواده خود صرفه جویی کنند . صرفه جویی در مصرف کاغذ و دستمال کاغذی که در جلوگیری از نابودی جنگل بسیار موثر است از دیگر نمودهای نقش زنان می باشد . استفاده کمتر از پلاستیک و ظروف یکبار مصرف ۰۱۱ سال برای تجزیه آنها لازم است درصورتیکه در سطوح گسترده ای به آن عمل شود به حفاظت ومحیط زیست کمک شایانی خواهد کرد اگر زنان برای نظافت خانه و شستشوی خودرو ، تفکیک زباله از مبدا و استفاده مجدد از زباله تر برای کود آلی اقدام کنند
بخش عظیمی از مشکلات زیست محیطی حل خواهد شد . زنان همواره ارتباط نزدیکی با محیط زیست دارند بصورت مستقیم و غیر مستقیم از آن بهره مند می شوند بنابراین بجاست که به فعالیتهای زیست محیطی توجه ویژه داشته باشند . زنان می توانند مسیر بسیاری از رفتارهای پرخطر برضد محیط زیست را تغییر دهند اگر زنان از مشکلات و معضلات زیست محیطی و روش های مقابله با آنها آگاه شوند آنان می توانند علاوه بر مراقبت از کودکان و کار در خانه و بیرون از خانه نقش نگهبان محیط زیست را هم ایفا کنند . مهمترین نقش های زنان
عبارتند از :
.۱ زنان عامل اصلی انتقال فرهنگ زیست محیطی به نسل های آینده هستند ) پرورش و تربیت فرزندان (
.۲ زنان بدلیل نقش مهمی که در مدیریت خانه دارند می توانند برنامه ریزان اصلاح محیط زیست در خانه ومحله خود باشند .
.۳ زنان بدلیل نقش چشمگیری که در کشاورزی دارند قادرند در کاهش مصرف سم و استفاده بهینه از کود در حفظ محیط زیست تاثیر گذار باشند .
.۴ زنان عاملان انتقال میراث معنوی و دانش سنتی زیست محیطی که باید از نو کشف و مورد بهره برداری مناسب قرار گیرند .
.۵ زنان عامل اصلاح فرهنگ مصرف هستند بدلیل نقش مهمی که زنان در اداره خانه و پرورش کودکان دارند طبیعتا فرهنگ مصرف که نقش ویژه ای در اصلاح رفتار زیست محیطی دارد در خانه بین افراد خانوار بوسیله زنان مشخص می گردد .

تهیه و تنظیم : علی فقیه زاده (منابع: نیروی محیط انسانی حفاظت زیستخراسان شمالی)

نوشته شده توسط یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ 886 بازدید
دسته : نکات زیست محیطی
https://www.pajin.org/?p=9641

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها