انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزەرانی ژینگه ی بانه – (پاژین )تاسیس 1378

وسایل موتوری را داخل طبیعت نبریم. ماشین را کنار جاده پارک کرده و پیاده زیر درختان برویم.

چارت سازمانی

چارت جدید پاژین

دعوت بە همکاری

کسانی که مایل به فعالیت در انجمن پاژین میباشند با توجه به چارت انجمن میتوانند در یکی از کمیته های مورد علاقه خود به فعالیت بپردازند.

تمامی فعالیت ها گروهی، دوستانه و با مشارکت خرد دسته جمعی است.

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها